Svenska Motorklubben
Centralstyrelsen

 


OBS!!

Reviderade stadgar 2013-03-09 för SMK:s Centralstyrelse och Avdelningar
Stadgar28-29 November 2015
SMK T
rollhättan - BMK Uddevalla

Resultat Novemberkåsan 2014


Vår postadress är:
Svenska Motorklubben Centralstyrelsen
Karlsgatan 28
703 41  Örebro

Vår Besöksadress är:
Idrottens Hus
Karlsgatan 28 (Väster Park)
Örebro

Vår telefon, mail & fax är:
Tel: 070-361 00 45
Fax: 019-10 20 70
Mail:
kansli@smkcs.se